FR NL EN Levering : United States Gratis levering vanaf 40€* - Gratis retour
U hebt momenteel geen enkel product toegevoegd aan uw favorieten
(0)

uw winkelmandje is leeg.

GRATIS LEVERING EN RETOUR

Wettelijke vermeldingen

Reflex

Parc d'activités de la Verte Rue
Allée des Prêles 
59270 Bailleul
FRANCE


Vestiging van etrier.be :
Etrier.be

Parc d'activités de la Verte Rue
Allée des Prêles 
59270 Bailleul
FRANCE


Ondernemingsnummer : 0480.044.288
Maatschappelijk kapitaal : € 200.000,00
Intracommunautair BTW nummer : BE0480.044.288
E-mailadres : klantendienst@edisac.be
Telefoon : 078380031 van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u00
Directeur van de publicatie :
Arnaud DESCHILDER
Hosting :

OVH
SAS met kapitaal van € 10.000.000,00
Handelsregister : RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
BTW nummer : FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel : 2 rue Kellermann - FR-59100 Roubaix
Directeur van de publicatie : Octave KLABA

 

Concept van de website:
NETCREW BVBA - We mean e-business
Diksmuidseweg 1
B-8900 IEPER
BELGIË
Telefoon : +32 (0)57 77 00 70
Fax: +32 (0)57 77 00 71
E-mail : info@netcrew.be
Web: http://www.netcrew.be/


Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens wordt u ervan ingelicht dat EDISAC BELGIUM overgaat tot de automatische verwerking van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder wanneer u op de website gaat of wanneer u online formulieren invult.
U hebt het recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en weglating van persoonlijke gegevens die op u betrekking te hebben. Om dit recht uit te oefenen, dient u zich te adresseren aan:
- Met de post : Edisac.be - Adolf Buylstraat 36 - 8400 Oostende – België
- Met e-mail : klantendienst@edisac.be
- Per telefoon : 059.51.33.09 van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u00
De NV EDISAC BELGIUM is de bestemmeling van de persoonlijke gegevens die via het internet worden verzameld. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden slechts voor interne doeleinden gebruikt. EDISAC BELGIUM verbindt er zich toe deze gegevens niet over te maken aan derden, behalve aan haar handelspartners.
EDISAC BELGIUM bepaalt op elk onlineformulier welke velden verplicht en welke velden facultatief in te vullen zijn. U wordt geïnformeerd dat het niet invullen van een verplicht veld voor gevolg heeft dat onze diensten uw bestelling niet zullen kunnen beantwoorden.
De website edisac.be en elk onderdeel daarvan, zoals, niet limitatief, de teksten, de afbeeldingen, de foto’s, de illustraties en de muziek, zijn, behalve bijzondere vermelding, de exclusieve eigendom van de NV EDISAC BELGIUM. Als gevolg daarvan is elke reproductie, voorstelling, of wijziging van de website of van enig onderdeel daarvan, integraal of gedeeltelijk, verboden overeenkomstig de Belgische wettelijke bepalingen, de wetten en reglementen van andere landen en de internationale verdragen.
…wijzigingen…
Linken naar de website edisac.be kunnen slechts worden uitgevoerd mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de NV EDISAC BELGIUM. EDISAC BELGIUM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden die zouden gelinkt zijn aan de site edisac.be.
De NV EDISAC BELGIUM doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie die beschikbaar wordt gesteld via de website edisac.be correct is. Zij garandeert evenwel niet dat al deze informatie exact, volledig en up-to-date is en in het algemeen levert zij geen enkel waarborg, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, betreffende de inhoud van haar website.